მარკეტინგის ტექნოლოგიების საფუძვლების სასწავლო კურსი

12
მოდული
42
საათი
7
სამუშაო კვირა
30+
პლატფორმა
1,400
ღირებულება
000B1B
background-hero-section

კურსის შესახებ

იპოვე ყველაფერი, რაც კურსის შესახებ გაინტერესებს

კურსის დიზაინი

Comprehensive icon

კომპლექსური

სასწავლო მასალა მარკეტინგის ტექნოლოგიების ყველა საკვანძო მიმართულებას და პლატფორმას მოიცავს.

Practical icon

პრაქტიკული

მრავალფეროვანი რესურსები და სავარჯიშოები მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოსაცდელად.

engaging icon

დინამიური

კურსის არქიტექტურა უზრუნველყოფს პროგრამის ეტაპობრივ და მარტივ ათვისებას. სასწავლო პროცესი და დავალებები კი საშუალებას მოგცემს მიღებული ცოდნა პარალელურად პრაქტიკაში გამოიყენო.

flexible icon

მოქნილი

ადაპტირებადი, მოქნილი დღეებითა და საათებით, რომელსაც გრაფიკს იდეალურად მოარგებ, იმის მიუხედავად მუშაობ, თუ სტუდენტი ხარ.

certificate icon

სერტიფიცირებული

მიიღებ მარკეტინგის ტექნოლოგიების სპეციალისტის სერტიფიცირებას და დამატებით ციფრულ ბეიჯს, რომლის განთავსებასაც ლინკდინზე და რეზიუმეში შეძლებ.

continious arrow icon

უწყვეტი

მიიღებ მუდმივ ულიმიტო წვდომას მარკეტინგის ტექნოლოგიების ინსტიტუტის ღონისძიებებზე, ვებინარებზე და ყოველკვირეულად განახლებად პროფესიულ ბიბლიოთეკასთან.

კურსის შესახებ

გადმოწერე ბროშურა კურსის შესახებ

გადმოწერე საინფორმაციო ბროშურა და გაეცანი კურსის დეტალებს, სილაბუსს და ბენეფიტებს. გაიგე მეტი იმის შესახებ, თუ როგორ შეგიძლია მარკეტინგის ტექნოლოგიების შესწავლით შენი კარიერის გლობალურ ბაზარზე განვითარება.

კურსის ბროშურა მზად არის გადმოსაწერად.
გადმოწერე აქ
icon arrow
Oops! Something went wrong while submitting the form.

კურსის შესახებ

ლექტორი

 • ნუცას 9 წლიანი გამოცდილება აქვს მარკეტინგის ტექნოლოგიების, ციფრული სტრატეგიისა და მანქანური სწავლებების მიმართულებით. ამ დროისთვის ხელმძღვანელობს მარტექის მიმართულებას დიდი ბრიტანეთის რამდენიმე მარკეტინგულ სააგენტოში.

 • არის ციფრული მარკეტინგის ინსტიტუტის (Digital Marketing Institute) მიერ სერტიფიცირებული ციფრული მარკეტინგის სპეციალისტი, რომლის მიერ მინიჭებული ხარისხიც აღიარებულია ამერიკის მარკეტინგის ასოციაციის მიერ.

 • მოპოვებული აქვს MBA ხარისხი ამსტერდამის უნივერსიტეტში, ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და ოპერაციების მიმართულებით.

 • მისი პორტფოლიო მოიცავს 100-ზე მეტ პროექტს. უმუშავია, როგორც საქართველოში, ასევე გაერთიანებულ სამეფოში, შეერთებულ შტატებში და ევროპის რეგიონში.

ვისთვის არის კურსი?

კომპანიების ტექნოლოგიური ტრანსფორმაციისთვის, მარკეტინგის ტექნოლოგიების ინსტიტუტს კორპორატიული საჭიროებებისთვის სპეციალური პროგრამა აქვს. ის მოიცავს კომპანიის ტექნიკური ინფრასტრუქტურის აუდიტს და მასზე დაყრდნობით შესაბამისი გუნდისთვის ინდივიდუალური სასწავლო პროგრამის შედგენას.

მარკეტინგის ტექნოლოგიების საფუძვლების სილაბუსი

1

მარკეტინგის ტექნოლოგიების საფუძვლები

 • მარკეტინგის ტექნოლოგიების არქიტექტურის საფუძვლები

 • მარკეტინგის ტექნოლოგიების როლი თანამედროვე მარკეტინგში

 • მარკეტინგის ტექნოლოგიების ბაზრის და ტრენდების მიმოხილვა

2

მარკეტინგის პროცესი და ავტომატიზაცია

 • მარკეტინგის პროცესების სქემის აწყობა და ოპტიმიზირება

 • კომუნიკაციების ავტომატიზაცია და კამპანიების სინქრონიზაცია

 • მარკეტინგის პროექტების მენეჯმენტი და კოლაბორაციის ხელსაწყოები

3

ტექნოლოგიური პლატფორმები და ინტეგრაცია

 • CRM (მომხმარებელთან ურთიერთობის მენეჯმენტი) სისტემები და მათი როლი მარკეტინგში

 • კონტენტ მენეჯმენტის სისტემები (CMS) კონტენტის ეფექტური დისტრიბუციისთვის

 • მარკეტინგის ტექნოლოგიების ინტეგრირება ბიზნესის სხვა სისტემებთან

4

მომხმარებლის მონაცემების მენეჯმენტი

 • მომხმარებლის მონაცემების მენეჯმენტი და მისი როლი მარკეტინგის ავტომატიზაციაში

 • მონაცემების შეგროვების, ანალიზის და მენეჯმენტის საუკეთესო პრაქტიკები

 • მონაცემების შენახვის უსაფრთხოების მნიშვნელობა

5

კომპლექსური ანალიტიკა და მონაცემების ვიზუალიზაცია

 • მონაცემების შეგროვების, გაწმენდის და ანალიზის მეთოდები

 • პერფორმანსის ძირითადი ინდიკატორები (KPIs) და მეტრიკები მარკეტინგში

 • მონაცემების ვიზუალიზაციის ტექნიკები და ხელსაწყოები

6

AI და მანქანური სწავლებები მარკეტინგში

 • ხელოვნური ინტელექტი და მანქანური სწავლების კონცეფციები

 • პროგნოზირების ანალიტიკა და მომხმარებელთა სეგმენტაცია AI-ის გამოყენებით

 • AI-ით აწყობილი რეკომენდაციის სისტემები პერსონალიზირებული მარკეტინგისთვის

7

პროგნოზირებადი ანალიტიკა და მანქანური სწავლებები მარკეტინგისთვის

 • პროგნოზირებადი ანალიტიკის გამოყენება მომხმარებელთა სეგმენტაციისთვის

 • მანქანური სწავლების ალგორითმების გამოყენება პროგნოზირების მოდელებისთვის

 • პროგნოზირებადი ანალიტიკის და მანქანური სწავლებების გამოყენების მაგალითები

8

მარტექის პლატფორმები, აპლიკაციები & ეკოსისტემები

 • მარტექ ეკოსისტემის სერიების და განზომილებების საფუძვლები

 • მარტექ ეკოსისტემის შექმნა და განვითარება

 • მარკეტინგული ხელსაწყოების სწორი შერჩევა და ეფექტური ინტეგრაცია

9

მარკეტინგის ავტომატიზაცია და პერსონალიზაცია

 • მარკეტინგის ავტომატიზაციის პლატფორმები და ხელსაწყოები

 • ავტომატიზირებული მარკეტინგული კამპანიების დაგეგმვა და განხორციელება

 • პერსონალიზაციის სტრატეგიები

10

მარტექის დაგეგმვა & სტრატეგია

 • მარტექის დაგეგმვა & სტრატეგია

 • მომხმარებლის გამოცდილების (CX) დაგეგმვა

 • მარტექ ინიციატივების სტრატეგიის დოკუმენტის შედგენა, აუდიტი, პროგნოზირება და თაიმლაინის შემუშავება

11

თანამედროვე ტექნოლოგიები და ტრენდები მარკეტინგში

 • თანამედროვე ტექნოლოგიები, ბლოქჩეინი და ვირტუალური რეალობა მარკეტინგში

 • აუგმენტური რეალობა და მისი გამოყენება მომხმარებელთა გამოცდილებებში

 • ხმოვანი ძიება და ხმით აქტივირებადი მოწყობილობები მარკეტინგში

12

მარკეტინგის ტექნოლოგიების ROI და პერფორმანსის გაზომვა

 • ROI მარკეტინგის ტექნოლოგიებში 

 • მარკეტინგის ტექნოლოგიების ფრეიმვორქის აწყობა მარტექის გასაზომად და ოპტიმიზაციისთვის

 • მუდმივი ოპტიმიზაციის პროცესი მარტექის პერფორმანსის გაზრდისთვის

სწავლების შედეგები

ცოდნა, რომელსაც კურსის შედეგად მიიღებ

blue check icon
მომხმარებლის გამოცდილების ეფექტური დაგეგმვა
blue check icon
კომპანიის მარკეტინგის ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის ანალიზის ჩატარება და სტრატეგიის დაგეგმვა
blue check icon
მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და CRM სისტემების დანერგვა
blue check icon
მარკეტინგის ტექნოლოგიების ეკოსისტემის შექმნა
blue check icon
მარკეტინგის ტექნოლოგიების ხელსაწყოების ეფექტურად შერჩევა და ინტეგრაცია
blue check icon
ხელოვნური ინტელექტის (AI) დანერგვა ინოვაციურ მარკეტინგულ პროექტებში
blue check icon
ავტომატიზაციების (მანქანური სწავლება) გამოყენება მარკეტინგულ კომუნიკაციებსა და ბიზნეს პროცესებში
blue check icon
მონაცემთა ანალიზი სტრატეგიული გადაწყვეტილებებისთვის
blue check icon
მომხმარებლის პერსონალიზირებული გამოცდილებების შექმნა
blue check icon
მარკეტინგისა და ტექნოლოგიური გუნდების საერთო პროექტების ორგანიზება და მართვა

ხშირად დასმული კითხვები

როდის იწყება კურსი?
grey icon arrow

ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ მარკეტინგის სფეროში სხვადასხვა გამოცდილებისა და პროფილის მქონე პროფესიონალებისთვის მათზე მორგებული კურსი და გარემო შევქმნათ, ამიტომ სტუდენტების გამოცდილების მიხედვით სასწავლო ჯგუფების დაკომპლექტება ყოველთვიურად ხდება.

რა ფორმატის არის ფინალური დავალება?
grey icon arrow

ფინალური დავალება მოიცავს ინდივიდუალური ბრიფის მიხედვით კომპანიის მარკეტინგის ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის ანალიზს და მასზე დაყრდნობით ტექნიკური სტრატეგიის დოკუმენტის შექმნას.

კურსის დაფინანსებისთვის მოქმედებს გრანტის, ან შეღავათის პროგრამა?
grey icon arrow

დიახ, კურსის საფასურის გადახდა მოქნილად, რამდენიმე ნაწილად შეგიძლია. ასევე, მარკეტინგის ტექნოლოგიების ინსტიტუტში მოქმედებს შიდა საგრანტო პროგრამა განსაკუთრებული ტალანტებისთვის.

კურსის გასავლელად წინასწარი პროფესიული ცოდნა მჭირდება?
grey icon arrow

კურსი შექმნილია მარკეტინგისა და ტექნოლოგიების სფეროში უკვე მოღვაწე პროფესიონალებისთვის, რომელთაც მარკეტინგის ტექნოლოგიების მიმართულებით სურთ კარიერის გაგრძელება. თუმცა, ჯგუფების შედგენა გამოცდილებისა და სპეციალობის მიხედვით ხდება, ამიტომ მნიშვნელობა არ აქვს ჯუნიორი ხარ, თუ გუნდის მენეჯერი, სასწავლო პროგრამა სრულად იქნება საჭიროებაზე მორგებული.

რა არის კურსის ხანგრძლივობა?
grey icon arrow

კურსის ხანგრძლივობა 6 სასწავლო კვირას და 12 მოდულს მოიცავს. დამატებით მეშვიდე კვირაში კი სტუდენტები ფინალურ დავალებაზე მუშაობენ.

რა არის კურსის ღირებულება და როგორ შევძლებ რეგისტრაციას?
grey icon arrow

კურსის ღირებულება 1400 ლარია, რომელიც შეგიძლიათ მოქნილად დაფაროთ ორ ნაწილად - კურსის დასაწყისში და მისი მიმდინარეობისას. რეგისტრაციას შეძლებთ ვებგვერდიდან, ალტერნატიულად შეგიძლიათ მოგვწეროთ ელ.ფოსტაზე info@martechinstitute.ge, ან დაგვიკავშირდეთ ნომერზე +995 568 68 57 72.

როგორ მექნება კურსზე წვდომა?
grey icon arrow

Ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat aute irure dolor

შემიძლია ჩემი კომპანიისთვის კორპორატიული ტრენინგის დაგეგმვა?
grey icon arrow

მარკეტინგის ტექნოლოგიების ინსტიტუტს კორპორატიული საჭიროებებისთვის სპეციალური პროგრამა აქვს. ის მოიცავს კომპანიის ტექნიკური ინფრასტრუქტურის აუდიტს და მასზე დაყრდნობით შესაბამისი გუნდისთვის ინდივიდუალური სასწავლო პროგრამის შედგენას.

როდის იწყება კურსი?

icon arrow
ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ მარკეტინგის სფეროში სხვადასხვა გამოცდილებისა და პროფილის მქონე პროფესიონალებისთვის მათზე მორგებული კურსი და გარემო შევქმნათ, ამიტომ სტუდენტების გამოცდილების მიხედვით სასწავლო ჯგუფების დაკომპლექტება ყოველთვიურად ხდება.
რა არის კურსის ხანგრძლივობა?
icon arrow
კურსის ხანგრძლივობა 7 სამუშაო კვირას და 12 მოდულს მოიცავს. დამატებით მეშვიდე კვირაში კი სტუდენტები ფინალურ დავალებაზე მუშაობენ.
რა ფორმატის არის ფინალური დავალება?
icon arrow
ფინალური დავალება მოიცავს ინდივიდუალური ბრიფის მიხედვით კომპანიის მარკეტინგის ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის ანალიზს და მასზე დაყრდნობით ტექნიკური სტრატეგიის დოკუმენტის შექმნას.
რა არის კურსის ღირებულება და როგორ შევძლებ რეგისტრაციას?
icon arrow
კურსის ღირებულება 1400 ლარია, რომელიც შეგიძლიათ მოქნილად დაფაროთ ორ ნაწილად - კურსის დასაწყისში და მისი მიმდინარეობისას. რეგისტრაციას შეძლებთ ვებგვერდიდან, ალტერნატიულად შეგიძლიათ მოგვწეროთ ელ.ფოსტაზე info@martechinstitute.ge, ან დაგვიკავშირდეთ ნომერზე +995 522 22 11 92.
კურსის დაფინანსებისთვის მოქმედებს გრანტის, ან შეღავათის პროგრამა?
icon arrow
დიახ, კურსის საფასურის გადახდა მოქნილად, რამდენიმე ნაწილად შეგიძლია. ასევე, მარკეტინგის ტექნოლოგიების ინსტიტუტში მოქმედებს შიდა საგრანტო პროგრამა განსაკუთრებული ტალანტებისთვის.
კურსის გასავლელად წინასწარი პროფესიული ცოდნა მჭირდება?
icon arrow
კურსი შექმნილია მარკეტინგისა და ტექნოლოგიების სფეროში უკვე მოღვაწე პროფესიონალებისთვის, რომელთაც მარკეტინგის ტექნოლოგიების მიმართულებით სურთ კარიერის გაგრძელება. თუმცა, ჯგუფების შედგენა გამოცდილებისა და სპეციალობის მიხედვით ხდება, ამიტომ მნიშვნელობა არ აქვს ჯუნიორი ხარ, თუ გუნდის მენეჯერი, სასწავლო პროგრამა სრულად იქნება საჭიროებაზე მორგებული.
როგორ მექნება კურსზე წვდომა?
icon arrow
კურსი 100% ონლაინ ფორმატისაა.
შემიძლია ჩემი კომპანიისთვის კორპორატიული ტრენინგის დაგეგმვა?
icon arrow
მარკეტინგის ტექნოლოგიების ინსტიტუტს კორპორატიული საჭიროებებისთვის სპეციალური პროგრამა აქვს. ის მოიცავს კომპანიის ტექნიკური ინფრასტრუქტურის აუდიტს და მასზე დაყრდნობით შესაბამისი გუნდისთვის ინდივიდუალური სასწავლო პროგრამის შედგენას.

კონსულტაცია

ჩაეწერე ინდივიდუალურ კონსულტაციაზე

თუ კურსის შესახებ საჭირო ინფორმაცია ვებგვერდზე ვერ მოიძიე, ან დეტალებზე გასაუბრება გსურს, დაჯავშნე უფასო ინდივიდუალური კონსულტაცია.

კონსულტაციის მანძილზე ამომწურავ პასუხს გავცემთ ყველა შეკითხვას კურსის შესახებ. ასევე, შესაძლებლობა გვექნება მეტი გავიგოთ თქვენს ინდივიდუალურ, თუ კომპანიის საჭიროებებზე, რათა ინფორმირებული გადაწყვეტილება მიიღოთ თქვენი კარიერული განვითარების შემდეგ ნაბიჯებზე.

arrow left icon
ჩაეწერე კონსულტაციაზე